top of page
IMG_20190205_122329.jpg
snowmobile rental

Bokningsvillkor 

VID BOKNING

Uthyrare är Sweden Adventure tours. Det är den som gör bokningen, nedan kallad ”kunden”, som ansvarar för att kontrollera att den bokningsbekräftelse vi som uthyrare skickar via mejl i samband med bokningen stämmer överens med den bokning kunden önskat göra. Bokningen gäller för såväl oss uthyrare som för kunden så snart bokningen är gjord.

Betalning (kort, kontant eller faktura*) ska ske innan snöskotern lämnas ut. Kunden är betalningsansvarig till dess att hyreskontrakt skrivs.              

* Observera att om faktura önskas så måste kunden begära detta via mejl minst 10 dagar innan datum för utlämning av snöskoter.

⦁   Se över din bokningsbekräftelse så att datum för ut- och inlämning stämmer samt att antal och typ av snöskoter/pulka/kläder etc. är korrekt.

 

NÄR DU SKA KÖRA

Hyreskontrakt skrivs på plats och det är den person som ska köra snöskotern, nedan kallad ”föraren”, som ska skriva på kontraktet. Om du som bokat snöskotern även ska köra den omfattas du alltså av de villkor som gäller för såväl kunden som för föraren. Efter det att hyreskontrakt skrivits är föraren betalningsansvarig.

För att få hyra snöskoter hos oss krävs att föraren uppfyller de körkortskrav som finns för snöskoter. Det är förarens ansvar att ha kunskap om dessa. Körkortskraven finns specificerade nedan (vi reserverar oss för eventuella uppdateringar i lagstiftning). Generellt gäller att om du har rätt att köra snöskoter i ditt hemland så har du även denna rätt i Sverige. Körkort eller förarbevis ska såklart vara giltigt.

 

Föraren ansvarar för snöskotern och måste följa gällande trafikregler samt terrängkörningslagen. Hen ska informera sig om förbudsområden i det område snöskotern framförs samt framföra snöskotern på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att skada ej påkallas på vare sig föraren själv, andra eller omgivningen. Om gällande lagar och förordningar ej följs återtas aktuell snöskoter utan återbetalning av kvarvarande hyra.

Föraren är ekonomiskt ersättningsskyldig för skador som uppstår på snöskoter, pulka, utrustning eller omgivning. Självrisk vid vagnskada  är 10 000  kr (i övrigt enligt gällande försäkringsvillkor). I det fall nyckeln till snöskotern tappas bort eller skadas debiteras föraren 500 kr för omkodning och nyckelbyte.

Om snöskotern på något sätt skadas så att den ej kan köras eller hyras ut debiteras föraren full hyra för hyresperioden. I de fall vi kan erbjuda annan likvärdig snöskoter kan föraren erbjudas att fortsätta köra snöskoter hyresperioden ut utan att debiteras för mer än ursprunglig hyra. Om snöskotern, på grund av skadan fortfarande ej går att hyra ut efter hyresperioden och uthyraren kan styrka bortfall av uthyrningsmöjlighet till annan kund debiteras föraren en stilleståndskostnad om 500 kr per dygn.

Bestämmelserna för rattfylleri gäller vid all snöskoterkörning. Om en olycka inträffar och föraren är påverkad av alkohol eller droger gäller ej fordonsförsäkringen utan kostnaden faller på föraren. Vid färd över isbelagda vatten gäller ej fordonsförsäkringen vid sänkning utan alla eventuella kostnader faller på föraren.

All körning sker på egen risk!

⦁   Se till att du har giltigt körkort eller förarbevis. Friska upp minnet vad gäller trafikregler och lagar vid skoterkörning. Kör nykter och på ett ansvarsfullt samt säkert sätt. Håll dig till markerade leder och se till att ha bra koll på var du får köra. Respektera hemfriden och naturen!

 

AVBOKNING

Avbokning ska ske via mejl till medadm@gmail.com så att den finns dokumenterad. Du kan såklart ringa oss om du har några frågor.

Vid avbokning med mindre än 5 dagar innan hyrestillfället debiteras kunden halva hyreskostnaden. Om avbokning sker med mindre än 2 dagar kvar till hyrestillfället debiteras kunden hela hyreskostnaden. I de fall avbokning sker av särskild anledning (t.ex. extremt väder bedömt av uthyrare eller sjukdom styrkt med läkarintyg) debiteras kunden ej.

Om vi som uthyrare ej kan tillhandahålla snöskoter eller annan utrustning i utlovat skick eller vid avtalad tidpunkt och ej klarar att erbjuda annat likvärdigt alternativ har kunden eller föraren rätt att säga upp avtalet och få ersättning, med eventuellt avdrag för den kostnad motsvarande det föraren redan hunnit nyttja.

snowmobile driving license.jpeg
bottom of page